Revision

Vi ser dit regnskab igennem og sikrer, at det giver et retvisende billede af din virksomheds drift. Helt konkret betyder det, at vi afstemmer dit regnskab og foretager løbende stikprøver af dine bogførte bilag og vurderer om dine driftsmidler (bil, maskiner m.m.) er værdiansat korrekt. Vi kvalitetssikrer og dokumenterer vores eget arbejde i forskellige økonomistyringssystemer – det er din garanti for at dit regnskab bliver udarbejdet korrekt.

En revisor vil godkende dit regnskab, når oplysningerne i dit regnskab er korrekte. Dette gavner dine interessenter, og det hjælper dig med at forstå dit regnskab bedre og få nyttig information om momsregler og andre vigtige elementer i driften af din virksomhed.

Når vi hjælper dig med at revidere dit regnskab, giver vi dig samtidig rådgivning. Det kan være, at du gør nogle ting uhensigtsmæssigt, eller at du kan blive bedre til at opstille dit regnskab, så det er mere overskueligt. Formålet med at overskueliggøre dit regnskab er at du nemmere og hurtigere kan bogføre dine løbende indtægter og udgifter.

Uanset om du er lovmæssigt forpligtet til at få udført revision af dit regnskab, så er du meget velkommen til at ringe til os og få rådgivning om dit regnskab. Vi hjælper dig med at systematisere dit regnskab, så det bliver mere effektivt at arbejde med og kan skabe bedre resultater.


Nogle spørgsmål?

Bogføring

De fleste er glade for at tjene penge, men de færreste glade for bogføring.
Hos Greenbech Partners er vi eksperter i bogføring og hjælper dig gerne, hvis du mangler en kompetent bogholder til at holde styr på dine indtægter og udgifter.

Lad os håndtere din bogføring, så hjælper vi dig med at skabe overblik over din balance, dine konti og debit/kredit forhold, så du kan sende et overskueligt og korrekt regnskab til din bank. Vi er fleksible i vores arbejdsmetoder, og tilbyder også at komme ud i din virksomhed og bogføre for dig.

Så hvis du er træt af tørre tal og kontoplaner, så kontakt os her.

Bogføring

De fleste er glade for at tjene penge, men de færreste glade for bogføring.
Hos Greenbech Partners er vi eksperter i bogføring og hjælper dig gerne, hvis du mangler en kompetent bogholder til at holde styr på dine indtægter og udgifter.

Lad os håndtere din bogføring, så hjælper vi dig med at skabe overblik over din balance, dine konti og debit/kredit forhold, så du kan sende et overskueligt og korrekt regnskab til din bank. Vi er fleksible i vores arbejdsmetoder, og tilbyder også at komme ud i din virksomhed og bogføre for dig.

Så hvis du er træt af tørre tal og kontoplaner, så kontakt os her.

Stiftelse af selskab

Går du med tanker om at starte egen virksomhed, men er du ikke sikker på, hvilken virksomhedsform, du skal vælge? Startvækst har samlet virksomhedsformerne i et skema, så du nemt og overskueligt kan se kravene til de forskellige virksomhedsformer.

Hvis du allerede er selvstændig erhvervsdrivende, kan det være en god ide at omdanne din eksisterende enkeltmandsvirksomhed til et selskab enten i form af et anparts- eller aktieselskab. Du går således fra at hæfte personligt til kun at hæfte med den indskudte værdi i selskabet, og derved beskytter du din privatøkonomi.

Hos Greenbech hjælper vi dig med økonomisk og juridisk rådgivning ved stiftelse eller omdannelse af din virksomhed. Vi udarbejder alle nødvendige dokumenter og hjælper dig sikkert på vej.

Årsregnskab

De fleste er glade for at tjene penge, men de færreste glade for bogføring.
Hos Greenbech er vi eksperter i bogføring og hjælper dig gerne, hvis du mangler en kompetent bogholder til at holde styr på dine indtægter og udgifter.

Lad os håndtere din bogføring, så hjælper vi dig med at skabe overblik over din balance, dine konti og debit/kredit forhold, så du kan sende et overskueligt og korrekt regnskab til din bank. Vi er fleksible i vores arbejdsmetoder, og tilbyder også at komme ud i din virksomhed og bogføre for dig.

Så hvis du er træt af tørre tal og kontoplaner, så kontakt os her.

Årsregnskab

De fleste er glade for at tjene penge, men de færreste glade for bogføring.
Hos Greenbech er vi eksperter i bogføring og hjælper dig gerne, hvis du mangler en kompetent bogholder til at holde styr på dine indtægter og udgifter.

Lad os håndtere din bogføring, så hjælper vi dig med at skabe overblik over din balance, dine konti og debit/kredit forhold, så du kan sende et overskueligt og korrekt regnskab til din bank. Vi er fleksible i vores arbejdsmetoder, og tilbyder også at komme ud i din virksomhed og bogføre for dig.

Så hvis du er træt af tørre tal og kontoplaner, så kontakt os her.


Bliv kunde hos os

Ansættelse af medarbejdere

Der er mange ting du skal huske på, når du vælger at ansætte en medarbejder. Er det første gang, du skal ansætte en medarbejder, så læs med her. Overordnet set er det vigtigt, at du får udarbejdet ansættelseskontrakter, juridiske dokumenter og forsikringspapirer korrekt, når du skal ansætte en ny medarbejder. Vi rådgiver dig og udarbejder gerne alle de nødvendige dokumenter korrekt, så du ikke behøver bruge tid på dette, men blot kan have fokus på din virksomhed.

Det offentlige har mange krav om ansættelse af nye medarbejdere i virksomheder, og for mange selvstændige kan dette tage pusten fra de fleste.

Vi hjælper dig gerne med rådgivning i forbindelse med ansættelsesforhold og din kontrakt. Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål til dele af din ansættelseskontrakt, så ring til os og få en snak med en af vores dygtige rådgivere. De kan hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, du har.

Ansættelse af medarbejdere

Der er mange ting du skal huske på, når du vælger at ansætte en medarbejder. Er det første gang, du skal ansætte en medarbejder, så læs med her. Overordnet set er det vigtigt, at du får udarbejdet ansættelseskontrakter, juridiske dokumenter og forsikringspapirer korrekt, når du skal ansætte en ny medarbejder. Vi rådgiver dig og udarbejder gerne alle de nødvendige dokumenter korrekt, så du ikke behøver bruge tid på dette, men blot kan have fokus på din virksomhed.

Det offentlige har mange krav om ansættelse af nye medarbejdere i virksomheder, og for mange selvstændige kan dette tage pusten fra de fleste.

Vi hjælper dig gerne med rådgivning i forbindelse med ansættelsesforhold og din kontrakt. Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål til dele af din ansættelseskontrakt, så ring til os og få en snak med en af vores dygtige rådgivere. De kan hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, du har.


Når du ansætter en medarbejder, skal du

  • Udarbejde et ansættelsesbevis
  • Registrere dig selv som arbejdsgiver
  • Tegne en forsikring mod arbejdsskader
  • Indbetale til ATP
  • Indbetale til en barselsudligningsordning
  • Betale til FerieKonto
  • Overveje løntilskud – er det en mulighed?

Udarbejdelse af kontrakter

En veludført kontrakt beskytter dig som virksomhedsdrivende mod konflikter og sikrer dine rettigheder. Særligt i situationer hvor der opstår en uoverensstemmelse, vil en skriftlig kontrakt kunne fungere som bevis. En mangelfuld skriftlig kontrakt kan koste dig både kunder og omdømme – og i værste tilfælde kan det være en trussel mod din virksomheds overlevelse.

Derfor er det vigtigt, at du har de rette kompetencer til rådighed, når du skal udarbejde en fuldkommen kontrakt. Hvis du mangler de rette kompetencer, så bør du tage kontakt til vores eksperter hos Greenbech.

Vi hjælper dig med at udarbejde en præcis og udførlig kontrakt, som bedst muligt beskytter dine interesser. Vi sørger for inddrage alle detaljer, som ofte bliver glemt, men som potentielt kan få store konsekvenser for din virksomhed.

Udarbejdelse af kontrakter

En veludført kontrakt beskytter dig som virksomhedsdrivende mod konflikter og sikrer dine rettigheder. Særligt i situationer hvor der opstår en uoverensstemmelse, vil en skriftlig kontrakt kunne fungere som bevis. En mangelfuld skriftlig kontrakt kan koste dig både kunder og omdømme – og i værste tilfælde kan det være en trussel mod din virksomheds overlevelse.

Derfor er det vigtigt, at du har de rette kompetencer til rådighed, når du skal udarbejde en fuldkommen kontrakt. Hvis du mangler de rette kompetencer, så bør du tage kontakt til vores eksperter hos Greenbech.

Vi hjælper dig med at udarbejde en præcis og udførlig kontrakt, som bedst muligt beskytter dine interesser. Vi sørger for inddrage alle detaljer, som ofte bliver glemt, men som potentielt kan få store konsekvenser for din virksomhed.

Fuld adminstration

Du driver din virksomhed, fordi det er din passion – men alt for ofte er du tvunget til at bruge din dyrebare tid på administrative opgaver. Men sådan behøver det ikke at være.

Lad vores fageksperter hos Greenbech Partners varetage din daglige administration herunder administration af e-boks, leverandørhenvendelser, momsberegning, løn, årsregnskab og andre administrative opgaver. Så får du langt mere tid til at gøre det, som du virkelig elsker – at drive din virksomhed.

Vi sørger for, at dit regnskab og den daglige administration er rettidig og korrekt, og vi sikrer, at du kun bruger den absolut nødvendige tid på virksomhedens administration i dagligdagen. Derudover får du det nødvendige overblik over din økonomi, så du kan drive din virksomhed på den mest optimale måde, og kan opnå resultater som skaber vækst.

Ledelsescoaching

Hvis du ønsker at lede din virksomhed så effektiv som muligt, så skal du kunne opfylde en række krav. Du skal som moderne leder både være i stand til at varetage virksomhedens økonomiske interesser, uddelegere opgaver, kommunikere klart og tydeligt samt motivere dine ansatte – og det er blot et par eksempler. Derfor er det forståeligt, hvis du føler, at ledelse kan være udfordrende og tidskrævende. Vores eksperter kan give dig den sparring og rådgivning, som gør dig i stand til at opnå de resultater, som du ønsker, herunder optimering/udvidelse af din virksomhed, alt med henblik på optimal effektivisering og succes på ledelsesfronten.

Vi sørger for at klæde dig på til lederrollen ved at give dig et indblik i fordele og ulemper ved din ledelsestype. Du får viden om, hvordan du bedst håndterer konkrete situationer, og i forbindelse med finansielle beslutninger giver vi dig økonomisk rådgivning baseret på din virksomheds økonomiske situation.

Ledelsescoaching

Hvis du ønsker at lede din virksomhed så effektiv som muligt, så skal du kunne opfylde en række krav. Du skal som moderne leder både være i stand til at varetage virksomhedens økonomiske interesser, uddelegere opgaver, kommunikere klart og tydeligt samt motivere dine ansatte – og det er blot et par eksempler. Derfor er det forståeligt, hvis du føler, at ledelse kan være udfordrende og tidskrævende. Vores eksperter kan give dig den sparring og rådgivning, som gør dig i stand til at opnå de resultater, som du ønsker, herunder optimering/udvidelse af din virksomhed, alt med henblik på optimal effektivisering og succes på ledelsesfronten.

Vi sørger for at klæde dig på til lederrollen ved at give dig et indblik i fordele og ulemper ved din ledelsestype. Du får viden om, hvordan du bedst håndterer konkrete situationer, og i forbindelse med finansielle beslutninger giver vi dig økonomisk rådgivning baseret på din virksomheds økonomiske situation.