Greenbech Partners ApS


Årsrapport

Årsrapporten, også kaldet virksomhedens regnskab, er det absolut vigtigste krav til alle selskaber i Danmark. Hvis din virksomhed ikke udarbejder en retvisende årsrapport eller indlevere den for sent, vil erhvervsstyrelsen lukke din forretning.                                                                                                                Den bekymring kan du trygt overlade til os, da vi allerede har udarbejdet- og indberettet over 1.000 + årsrapporter uden anmærkninger.

Vi mener at regnskab skal være overskueligt og billigt for alle. Så når du får dit årsregnskab udarbejdet af os laver vi også det tilknyttede skatteregnskab, og sørger for at din virksomheds selvangivelse er indberettet – så slipper du for bøder og problemer med SKAT.

Det er essentielt at få en professionel til at udarbejde din årsrapport fra start, da fejl i forbindelse hermed er dyre i de gode tilfælde og helt ødelæggende i de dårlige. Hvis du vil undgå fejl er Greenbech Partners din foretrukne samarbejdspartner på Fyn og Øerne.


Nogle spørgsmål?

Greenbech Partners ApS

Revision

Revision er et tillæg som sikre dine regnskabsbrugere at årsrapporten er korrekt og altid lever op til gældende regler.
Hos os tilbyder vi at få en ekstern revisor til at gennemgå alt dit materiale, og revidere regnskabet i samarbejde med os. Er du i tvivl om hvorvidt dit regnskab lever op til gældende lovgivning, eller om du er forpligtiget til at indlevere et regnskab med revision er du altid velkommen til at ringe for at få en uvildig vurdering.

Uanset om du er forpligtet til at få udført revision af dit regnskab, eller har behov for andre erklæringsopgaver, så er du meget velkommen på kontoret i Odense til en snak om hvad vi kan gøre for dig.

Gennem dette samarbejder tilbyder vi endvidere også stiftelse af selskaber, samt omdannelse af enkeltmandsvirksomheder til ApS.

Greenbech Partners ApS

Udvidet Selvangivelse

Driver du en personlig virksomhed som f.eks. enkeltmands eller I/S, skal du indlevere en udvidede selvangivelse, der beskriver virksomhedens økonomi overfor skattestyrelsen. Den udvidede selvangivelse har store konsekvens for din privat økonomi, men kræver indgående regnskabsforståelse at forstå hvorfor de fleste vælger at overlade denne del til en revisor.

Vores ydelse består af at opstille- og beregne virksomhedens skattenoter, samt indberette de relevant regnskabs oplysninger for din virksomhed. Dette gælder uanset om det er virksomhedskatteordningen (VSO), kapitalafkastordningen eller ingen af delene du vælger at blive beskattet efter. Foruden dette gennemgår vi også din økonomi for mulige fradrag, så du betaler så lidt i SKAT som muligt.

Greenbech Partners ApS

Bogføring

Hos Greenbech Partners er vi eksperter i bogføring og hjælper dig gerne, hvis du mangler en kompetent bogholder til at holde styr på dine indtægter og udgifter.
Vi mener at din tid er brugt bedst på at drive din forretning, og ikke på at holde dig opdaterede på gældende skat- og moms regler.

Lader du os håndtere din bogføring, så sørger vi for at du får betalt den korrekte moms og skat, samtidig med at du altid får kompetent regnskabs rådgivning både i Odense og resten af Danmark så du altid får udnyttet dine fradrag til fulde.

Arbejdet foregår primært i disse bogføringssystemer:
-Economic
-Dinero
-Billy
-Uniconta
-C5 / Navision


Bliv kunde hos os

Greenbech Partners ApS

Løn og ansættelser

Der er mange ting du skal huske på, når du vælger at ansætte en medarbejder. Er det første gang, du skal ansætte en medarbejder, så læs med her. Overordnet set er det vigtigt, at du får udarbejdet ansættelseskontrakter, juridiske dokumenter og forsikringspapirer korrekt, når du skal ansætte en ny medarbejder. Vi rådgiver dig og udarbejder gerne alle de nødvendige dokumenter korrekt, så du ikke behøver bruge tid på dette, men blot kan have fokus på din virksomhed.

Det offentlige har mange krav om ansættelse af nye medarbejdere i virksomheder, og for mange selvstændige kan dette tage pusten fra de fleste.
Hvis du har svært ved at gennemskue hvordan man beregner, indberetter eller indbetaler løn, så overlad blot hele lønkørslen til os.

Greenbech Partners ApS

Ansættelse af medarbejdere

Der er mange ting du skal huske på, når du vælger at ansætte en medarbejder. Er det første gang, du skal ansætte en medarbejder, så læs med her. Overordnet set er det vigtigt, at du får udarbejdet ansættelseskontrakter, juridiske dokumenter og forsikringspapirer korrekt, når du skal ansætte en ny medarbejder. Vi rådgiver dig og udarbejder gerne alle de nødvendige dokumenter korrekt, så du ikke behøver bruge tid på dette, men blot kan have fokus på din virksomhed.

Det offentlige har mange krav om ansættelse af nye medarbejdere i virksomheder, og for mange selvstændige kan dette tage pusten fra de fleste.

Vi hjælper dig gerne med rådgivning i forbindelse med ansættelsesforhold og din kontrakt. Er du i tvivl om noget eller har spørgsmål til dele af din ansættelseskontrakt, så ring til os og få en snak med en af vores dygtige rådgivere. De kan hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, du har.


Når du ansætter en medarbejder, skal du

  • Udarbejde et ansættelsesbevis
  • Registrere dig selv som arbejdsgiver
  • Tegne en forsikring mod arbejdsskader
  • Indbetale til ATP
  • Indbetale til en barselsudligningsordning
  • Betale til FerieKonto
  • Overveje løntilskud – er det en mulighed?
  • Indberette lønforhold hver måned
Greenbech Partners ApS

Skatterådgivning

Hvis du er privatperson eller selvstændig erhvervsdrivende, så tilbyder vi en fuldstændig gennemgang af din skat. Vi kortlægger dine skatteforhold med det formål, at reducere din skattebetaling mest muligt. I den forbindelse undersøger vi blandt andet, om du udnytter alle de fradrag, som du er berettiget til. Det kunne eksempelvis være fradrag såsom servicefradrag, pension, donationer, kost- og logi, kørsel osv.

Endvidere har vi også dygtiggjort os særligt indenfor skat, og de tilhørende regnskabs krav, for private udlejere. Det har vi gjort da det er de færreste som kan finde rundt i hvad de præcis må trække fra, og hvad der skal indberettes.

Skal du have hjælp til skat i Odense eller på Fyn? Så gør endelig brug af vores tilbud om en times gratis og uforpligtende rådgivning ved at sende en mail til luda@greenbech-partners.dk.

Greenbech Partners ApS

Fuld adminstration

Du driver din virksomhed, fordi det er din passion – men alt for ofte er du tvunget til at bruge din dyrebare tid på administrative opgaver. Men sådan behøver det ikke at være.

Lad vores fageksperter hos Greenbech Partners varetage din daglige administration herunder administration af e-boks, leverandørhenvendelser, momsberegning, løn, årsregnskab og andre administrative opgaver. Så får du langt mere tid til at gøre det, som du virkelig elsker – at drive din virksomhed.

Vi sørger for, at dit regnskab og den daglige administration er rettidig og korrekt, og vi sikrer, at du kun bruger den absolut nødvendige tid på virksomhedens administration i dagligdagen. Derudover får du det nødvendige overblik over din økonomi, så du kan drive din virksomhed på den mest optimale måde, og kan opnå resultater som skaber vækst.

Greenbech Partners ApS

Andre ydelser

På kontoret i Odense hjælper vi vores kunder med en masse forskellige opgaver.
Af andre ting vi laver kan også nævnes:

-Oprettelse af en dansk eller udenlandsk erhvervskonto.
-Ansøgning om NemKonto hos digitaliseringsstyrelsen.
-Lukning af selskaber og personlige virksomheder.
-Gældsrådgivning.
-Finansieringsrådgivning.
-Udlodning af udbytte.
-Digitalisering, herunder automatisering af bogføringssystemer.
-Opsætning af løn- og regnskabsprogram.
-Køb og salg af virksomheder.

Listen er selvfølgelig ikke udtømmende, så du er altid velkommen til at åbne en dialog om din problemstilling ved at skrive til info@greenbech-partners.dk

Greenbech Partners ApS

Udarbejdelse af kontrakter

En veludført kontrakt beskytter dig som virksomhedsdrivende mod konflikter og sikrer dine rettigheder. Særligt i situationer hvor der opstår en uoverensstemmelse, vil en skriftlig kontrakt kunne fungere som bevis. En mangelfuld skriftlig kontrakt kan koste dig både kunder og omdømme – og i værste tilfælde kan det være en trussel mod din virksomheds overlevelse.

Derfor er det vigtigt, at du har de rette kompetencer til rådighed, når du skal udarbejde en fuldkommen kontrakt. Hvis du mangler de rette kompetencer, så bør du tage kontakt til vores eksperter hos Greenbech.

Vi hjælper dig med at udarbejde en præcis og udførlig kontrakt, som bedst muligt beskytter dine interesser. Vi sørger for inddrage alle detaljer, som ofte bliver glemt, men som potentielt kan få store konsekvenser for din virksomhed.